Uluslararası İlişkiler Komisyonu

BAŞKAN / KOORDİNATÖR

Doç. Dr. Nermin GÜRHAN

Mina ABBAK

Hasan KAYA