Üyelik Formu

Derneğimize üyelikle ilgili sık sorulan sorular:

1. Derneğimize kimler üye olabilir?

Kamu veya özel sektörde çalışan veya dileyen herkes üye olabilir. Üyelik Formunu’nun eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Ayrıca tüzük gereği yönetim kurulunun onayından sonra üyelik yürürlüğe girer.

2. Herhangi bir ücret ödenmesi gerekiyor mu?

Üye olmak isteyen herkes bir defaya mahsus 50 TL giriş aidatı öder. Aylık en az 10 TL üyelik aidatı ödenmesi gerekmektedir. Fazla yapılan ödemeler derneğe bağış olarak alınır.

Dernek İban no: TR 94 0001 0007 9975 7933 9650 01
Ziraat bankasi

Beşevler Ankara

3. Üyelik aidatları ne zaman ve ne şekilde ödenir? 

Ödemeler yıllık  toplu olarak da yapılabilir. Ayrıca yapılan her türlü ödemeler “Makbuz” karşılığı veya Derneğin banka hesabına “isim ve giriş/aidat/bağış” Şeklinde açıklama eklemelidirler.

4. Dernek üyeliği için herhangi bir referans gerekli midir?

Tüzüğümüzde yer aldığı gibi, derneğimize üye olabilmek için Yönetim  Kurulumuzdan en az iki üyemizin olumlu referansı gerekmektedir.

Adınız Soyadınız*

Doğum Tarihi*
Doğum Yeri*

T.C Kimlik No*

Cinsiyet*
Medeni Hal*
Ehliyet (Tarih ve Sınıf)*

Ev Adresi*

Telefon Numarası

Cep Telefonu*

E-mail Adresi*

Kan Grubunuz

Öğrenim Durumu ve Mesleki BilgilerÖğrenim durumunuz
En son bitirdiğiniz okulun adı

Mesleğiniz

Bildiğiniz yabancı dil