Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (Meyad)

Mobbing İnsanlık Suçudur Hakka Girmektir ile Mücadele Edilir mi? Eğitim Yardım Araştırma Derneği

Kuruluşumuzun tüm faaliyetleri, çalışma hayatınızın başarılı, huzurlu ve mutlu bir ortam olmasıdır, Mobbing bir suçtur ve bu suç ile birlikte mücadele edelim.

Sayılarla Mobbing

Şikayet Eden
0 +
Kadın
0 %
Erkek
0 %

Mobbing Nedir?

Kamu ya da özel sektör farkı gözetmeksizin çalışma hayatında görülebilen psikolojik taciz (mobbing), günümüzde; cinsiyet ve hiyerarşi farkı gözetmeksizin, tüm kültürlerde ve tüm işyerlerinde gerçekleşen bir.. Devamı

Mobbing Ne Değildir ?

İşyerlerinde psikolojik taciz olgusu bazı durumlarda psikolojik taciz sayılamayacak..

Biz Niçin Varız ?

Mobbing, bir işyerinde çalışanların veya doğrudan kurum yönetiminin, hedef alınan bir kişi..

Alo 170 Mobbing Verileri

İşyerlerinde psikolojik yıldırmanın (mobbing) önlenmesi amacıyla 2011/2 No’lu Başbakanlık..

Mobbing Davalarında İspat

Mobbingle karşılaştığımız zaman yargı yoluna başvurmadan önce; kendimizce küçük ama dava için..

Scroll to Top