Ağaç-İş Sendikası ile birlikte Vezirköprü Vezir Ağaç A.Ş.’de çalışan üyelerine yönelik “Mobbing Eğitimi” verildi.

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”1_4″][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″][et_pb_gallery admin_label=”Galeri” gallery_ids=”686,687,688″ fullwidth=”on” show_title_and_caption=”on” show_pagination=”on” background_layout=”light” auto=”off” hover_overlay_color=”rgba(255,255,255,0.9)” caption_font_size=”14″ caption_all_caps=”off” title_font_size=”16″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_gallery][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Metin” background_layout=”light” text_orientation=”left” text_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Kaynak : http://www.vezirkopruyasam.com/haber/669/mobbing-egitim-semineri-verildi.html

Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Ağaç-İş Sendikası tarafından Vezirköprü Vezir Ağaç A.Ş.’de çalışan üyelerine yönelik düzenlenen eğitim seminerleri kapsamında Mobbing eğitimi verildi. Bu kapsamda çalışanların vardiyaları da göz önüne alınarak 3 grup halinde çalışan ve yöneticilere eğitimler verildi.

Mobbing’in ne anlama geldiğini açıklamakla başlayan mobbing eğitim yardım araştırma derneği başkanı ismail AKGÜN; “Eğitimin temel amacı; işletmeye ve çalışanın verimine, işyeri huzuruna, çalışma barışına katkı sunmaktır. Bu amaçla işletmenin planlanan ürün hedefine ve kalitesine ulaşarak güçlenmesidir. Güçlenen bir işletmenin istihdama ve çalışanın daha iyi imkânlar elde etmesini sağlayacaktır. Güçlenen işletme ve sağlıklı bir toplum ile güçlü Türkiye hedefine ulaşmak daha kolay olacaktır.”dedi.

“Mobbing; İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünüdür.“ diyen AKGÜN; ne yazık ki herkes Mobbinge maruz kalabilir. Mobbing’in başlıca 3 türü vardır, birincisi; yukarıdan aşağı dikey Mobbing: İşveren, işveren vekili veya yöneticilerin alt kademe çalışanlara uyguladıkları baskılar, psikolojik tacizlerdir. İkincisi, Eşitler arası Mobbing: Aynı ünvanda olan çalışan ve yöneticilerin birbirlerine uyguladıkları baskılar, psikolojik tacizlerdir. Üçüncüsü ise, Alttan yukarı Mobbing: Alt kademede bulunan çalışanların üstlerine, yöneticilerine, işveren ve işveren vekillerine uyguladıkları baskılar, psikolojik tacizlerdir.

İşyerinde astın kendisini ifade etmesini engelleme, söz hakkı vermeme, azarlama ve karalama, başarısız gösterme, özel yaşamını alaya alma veya eleştirme, tehdit, hakaret, dedikodu, iftira, diğer çalışanlardan izole etme, şikâyet kanallarını sınırlama-engelleme, yok sayma, karalama-damgalama, hiç iş vermeme, aşırı iş verme, çelişkili emirler verme, dil-din-mezhep-siyasi görüş-etnik köken farklılıklarını temel alarak ötekileştirme, ayrımcılık, hatalarını sürekli yüzüne vurma, iş tanımının dışında işler verme gibi davranışlar Mobbing davranışlarıdır.” Diyen Mobbing eğitim Yardım Araştırma Derneği Başkanı ismail AKGÜN çeşitli başlıklarla mobbing’i üyelere anlattı.

 

Bir işletme ya da kurumda Mobbing niçin yapılır? Gerekçeleri nelerdir?

Çatışma, kurumsallaşmama, iş tanımlarının açık olmaması, belirsiz yetki ve sorumluluklar, işletme politikasının yetersizliği, işletmenin ekonomik krizde olması işsizlik oranının yüksekliği, politik istikrarsızlık (Tınaz, Bayram, Ergin, 2008) başlıca nedenleridir. Gerekçeleri de şöyle sıralayabiliriz; rekabet, kişinin işten ayrılmasını sağlamak, bireyi, grup kuralını kabul etmeye zorlamak, düşmanlıktan zevk alma, can sıkıntısı, önyargılar, ayrıcalıklı hak sahibi olduğuna inanmak, sahip olamadıklarının acısını çıkarmak, bencillik.

 

Size Mobbing olarak çok sayıda çalışanlardan, işverenlerden veya bilirkişi olduğunuz için mahkemelerden bazı olaylar ya da dosyalar geliyor. Bu olayların Mobbing olup olmadığını nasıl ayırt ediyorsunuz?

 

Bir olayın ya da vak’a nın Mobbing olup olmadığını “Mobbingin parametrelerinden” anlayabiliriz. Başlıca şu sorulara cevap ararız; Olay işyerine mi başka terde mi geçmiş? Hangi sıklıkta yapılmış? Ne zamandan beri yapılmakta? Hangi davranışlar sergilenmiş? Taraflar denk mi, ünvansal ve başkaca üstünlükleri var mı? Hangi olayla başlamış ve nasıl seyretmiş yani aşamaları nelerdir? Ve hangi amaçla bu davranışlar yapılmış?

Çalışma Hayatının Vebası olan Mobbingin çözümü nedir?

Mobbing çalışma hayatının gerçekten vebasıdır. Bunun mutlaka çözülmesi gerekmektedir. Bunun için; her kademedeki çalışanın mutlaka Mobbing eğitiminin alınmasını önemle öneriyoruz. Bu eğitimin süresi 3 ila 6 saat arasında değişmektedir. Derneğimiz herkese bu eğitimleri vermektedir. Ayrıca yasal düzenlemeler olmakla beraber özellikle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda da yer alması gerekmektedir. Bunun için de çalışmalar var. Kurumlar ve yöneticiler önce kendileri Mobbing uygulamayacak. Sonra çalışana yapılmasına izin vermeyecek. Etkin bir şikayet mekanizması oluşturup adil ve objektif ve bu alanın uzmanı ile değerlendirmesi gerekmektedir. Aslında “Mobbing çok önemli bir kul hakkıdır.” “Temel insan hakkı gaspı-ihlalidir”. Bu şekilde ele alabilirsek çözümün de bulunması kolaylaşacaktır.

 

Yasalarımızda Mobbingin yeri var mıdır?

Anayasamızın 49. Maddesi çalışma hakkı ile ilgili hükümlere yer vermektedir. Türk Borçlar Kanunun 417 maddesi şöyle demektedir: “İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür…” İş Kanunu 24 ve 25 maddeleri dolaylı olarak bu durumları açıklamaktadır. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunun 4,21 ve 25 maddeleri Mobbingi açıklamakta ve cezai sorumluluk yüklemektedir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda dolaylı olarak yorumlanmaktadır. 125 madde hükümleri cezalandırmada dolaylı olarak kullanılmaktadır. Yine çok önemli Başbakanlığın 2011/2 no’lu“İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Genelgesi”önemli bir düzenlemedir.

 

Mobbinge maruz kalan her kademedeki çalışanlar haklarını nasıl aramalıdır? Ne yapmaları gerekiyor?

İşyerlerinde öncelikle “iletişim” dilini etkin kullanmalıdırlar. Öfke kontrolü yapmalılar. Haklı iken haksız duruma düşmemelidirler. Kendisine Mobbing yapana değil de bir üst amire sözle, ilgilenmezlerse dilekçe ile ilgilenmezler ise 4857 Sayılı İş Kanununa tabi olanlar ALO 170 ÇSGB İletişim hattına şikâyette bulunabilirler. Devlet memurları direk kurumlarına şikâyette bulunabilirler. Çözümlenmez ise mahkemelerde dava açarak haklarını aramalıdırlar. Burda“ispat” en önemli durumdur. Bunun için; resmi yazışmalar, e mailler, telefon kayıtları, kamera kayıtları, hastalık teşhis ve raporları, şahitler çok önemli. Bunların da olmaması durumunda günlük tutulmalıdır. Ayrıca bu davranışların hepsi somut olmadığından Yargıtay 22.Hukuk Dairesi E.2013/693  K.2013/30811 T.27.12.2013 vermiş olduğu karar içtihat niteliğindedir. Özet olarak: “Mobbing varlığı için kişilik haklarının ağır şekilde ihlaline gerek olmadığı, kişilik haklarına yönelik haksızlığın yeterli olduğu ayrıca, mobbing iddialarında şüpheden uzak kesin deliller aranmayacağı; davacı işçinin, kendisine işyerinde mobbing uygulandığına dair kuşku uyandıracak olguları ileri sürmesinin yeterli olduğu, işyerinde mobbing gerçekleşmediğini ispat külfetinin davalıya (işverene) düştüğü; tanık beyanları, sağlık raporları, bilirkişi raporu, kamera kayıtları ve diğer tüm deliller değerlendirildiğinde mobbing iddiasının yeterli delillerle ispat edildiği gözetilmeden yazılı şekilde karar vermesi bozmayı gerektirmiştir.”  Çok sayıda açılmış, kazanılmış dava olduğunu söyleyebiliriz. En önemlisi kurum içinde suhuletle çözülmelidir. Zira kültürümüzde dava açma hak olmasına rağmen hasımlık gibi algılanmaktadır. İşe iade, madi-manevi tazminat davaları açılabilir. Dava kuruma açılır. Zarar ilgili kişiye rücu ettirilir. Bize ulaşmak isteyen herkes www.mobbingdernegi.org.tr adresinden ulaşabilirler.” Dedi. Eğitim sonunda eğitime katılan üyelere katılım belgesi verilerek eğitim sona erdi.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Scroll to Top