DOPDOLU POJELER İLE ÇALIŞMA HAYATINA UMUT VE GÜVENCE SUNUYORUZ

  

Çalışma hayatının vebası ve salgın hastalığı olarak tanımlanan mobbing, çalışanlar açısından bireysel, toplumsal olarak da genel bir sorun olup kişi sağlığı ve huzuruna yönelmiş en büyük tehdit olduğu gibi, ekonomik verimin de düşmesine yol açan bir sorundur. Bu sorunun çözümü ve ortadan kaldırılması için, “çalışma hayatı için varız” sloganıyla ortaya çıkan 2015 yılından beri büyük projeler ve etkili çalışmalar gerçekleştiren Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD) 2021 yılı ve daha sonrası yıllar için dopdolu projeler ile çalışma hayatına güvence sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda, MEYAD Başkanı İsmail Akgün, Genel Başkan Yrd. Prof. Dr. Nermin Gürhan, Genel Sekreter Fatih Seyran, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Ertuğrul Yaman ve Zahide Çakır ile Denetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Fazlı Erdoğan,  Dr. Mehmet Bozkuş, Ahmet Sandal ve İstişare Kurulu Üyeleri Mustafa Sarıkaya, Adnan Fişenk, Abdi Dölek, Murat Gürel, Bektaş Baba’nın katılımıyla 27.10.2020 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilerek, hem geçmiş çalışmalar hem de geleceğe dair proje ve fikirler masaya yatırılmıştır.

Öncelikle çalışma hayatında huzurlu, etkili ve sağlıklı bir yapı oluşturulması noktasında gelecek vizyonu ve bu vizyonda MEYAD Akademi Dergisinin rolü üzerinde durulmuştur. Çalışma hayatı ve mobbing ile ilgili sorunlar, çözüm önerileri, başvurular, bilgi, destek talepleri ve kamuoyu beklentileri Başkan İsmail Akgün ile Yönetim Kurulu Üyeleri Zahide Çakır ve Fatih Seyran tarafından toplantıya katılan haziruna sunulmuştur.

MEYAD gelecek vizyonu hakkında Prof. Dr. Ertuğrul Yaman ve toplantıya cep telefonu ile katılan Prof. Dr. Fazlı Erdoğan tarafından çok kapsamlı ve çok farklı bir çerçeve çizilmiştir.

Çalışma Hayatı Platformunun oluşturulmasının mobbing’in önlenmesine ve etkili, huzurlu ve ekonomik çalışmalara katkı sağlayacağına dair inanç MEYAD Denetim Kurulu Üyeleri Dr. Mehmet Bozkuş ve Ahmet Sandal tarafından açıklanmıştır.

Toplumsal Şiddetle mücadele enstitüsü fikri MEYAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Fatih Seyran ile toplantıya cep telefonu ile uzaktan katılan Prof. Dr. Nermin Gürhan tarafından sunulmuş ve mobbing başta olmak üzere her türlü şiddet hakkında çalışmalar, etkinlikler, araştırmalar, akademik yayınlar ve mücadele stratejileri oluşturması gündeme getirilmiştir.

Mobbing’in zararları ve etkilerinin her daim gündemde tutularak farkındalık oluşturulması basın, medya ilişkileri MEYAD Web ve Bilişim Yetkilisi Mustafa Sarıkaya ve İstişare Kurulu Üyesi Adnan Fişenk tarafından açıklanmıştır.

Bilindiği üzere 16-18 Nisan 2020 tarihlerinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin ev sahipliğinde 1. Uluslararası Şiddet Sempozyumu düzenlenmesi planlandığı ve tüm hazırlıklar ikmal edildiği halde korona virüs pandemi şartları dolayısıyla söz konusu sempozyum gerçekleştirilememişti. Ülkemizden birçok bilim adamı ve Kamu’da görev yapan birçok yönetici ve görevlinin katılacağı, ayrıca konuyla ilgili uzmanlığıyla öne çıkan uluslararası camiadan birçok davetlinin yer alacağı söz konusu sempozyumun 2021 yılında gerçekleştirilmesine dair umutlarımızın devam ettiği toplantıda ifade edilmiştir.

MEYAD Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu söz konusu toplantıda, ayrıca Avrupa Birliği’nin çalışma hayatında daha etkili, daha sağlıklı yapı oluşturmada sunduğu yardım ve projelerden istifade edilmesi ve MEYAD tanıtımı için kısa film (dizi, sinema reklam film) çekimleri, uluslararası boyutta çalışmalarının yapılması,  küreselleşen mobbing kavramının gündeme getirilmesi, kurumsallaşma bazında oluşturulan komisyonların aktif hale getirilerek çalışmalara hız verilmesi gibi konular ana hatları  ile istişare edilmiştir.

MEYAD Başkanı İsmail Akgün, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Seyran, Prof. Dr. Ertuğrul Yaman, Zahide Çakır ile Denetim Kurulu Üyeleri Dr. Mehmet Bozkuş, Ahmet Sandal ve İstişare Kurulu Üyeleri Mustafa Sarıkaya, Adnan Fişenk, Abdi Dölek, Murat Gürel, Bektaş Baba’nın katılımıyla gerçekleştirilen 27.10.2020 tarihli toplantı ve gündeme getirilen dopdolu projeler çalışma hayatında etkili, verimli, sağlıklı ve huzurlu bir ortam için umut ve güvence vermiştir.

Scroll to Top