“MEYAD AKADEMİ” Dergisi 2021 Bahar Dönemi Makale Çağrısı

“MEYAD AKADEMİ” Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneğimiz (MEYAD) tarafından yılda iki sayı yayınlanan hakemli bilimsel bir dergidir. “MEYAD AKADEMİ” sayesinde çalışma hayatında işyeri ortamlarını güvenli, huzurlu ve çağdaş standartlara kavuşturacak bilimsel temelli akılcı çözümlerin ve işgücü politikalarının üretilmesini hedeflemekteyiz. “Bahar” ve “Güz” dönemleri için “Nisan” ve “Ekim” aylarında yayınlanan derginin üçüncü sayısında ulusal ve uluslararası boyutta çalışma hayatı ile ilişkilendirilebilecek konularda makaleler yayınlanacaktır. Çalışmalardan akademik niteliğe sahip olmanın yanı sıra, çalışma hayatındaki tartışmalara yeni ve özgün katkılar sağlamaları da beklenmektedir. Türkiye’de söz konusu alanda çalışma yapan kişilerin/kurumların yararlanacağı bir birikimin oluşması konusunda da katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, saygıdeğer araştırmacıları özgün çalışmalarıyla hakemli dergimizin 2021 Bahar Dönemi sayısına katkı yapmaya davet ediyoruz. MEYAD AKADEMİ’de yayınlanmasını istediğiniz çalışma hayatı ile ilgili her türlü makalenizi en geç 31 Mart 2021 tarihine kadar [email protected] elektronik posta adresine iletebilirsiniz. Dergimizde yayınlanacak makalelerde uyulacak kurallara http://dergi.mobbingdernegi.org.tr/index.php/yazarlara-bilgi/ adresinden ulaşabilirsiniz.
MEYAD AKADEMİ Çalışma Hayatı Dergisi Yayın Kurulu

Scroll to Top