MEYAD İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ BASIN BİLDİRİSİ

MOBBİNG EĞİTİM YARDIM ARAŞTIRMA DERNEĞİ (MEYAD) 2015 yılında kurulmuş genç ve dinamik bir STK olup, çalışma hayatının en önemli sıkıntılarından biri olan, Mobbing olgusuna yönelik “Eğitim, Yardım ve Araştırma” faaliyetlerini bünyesinde sürdüren “bilimsel ve teknik” bir dernektir. 2018 yılında ise İstanbul, Antalya ve İzmir Temsilciliklerini açarak daha çok çalışan ve işverene hizmet etmeye gayret etmektedir.

Derneğimizin Amacı; Çalışma hayatında (Kamu, Özel, STK, Uluslararası Kuruluşlar, vb.) ve toplumun genelinde MOBBİNG konusunda; Eğitim, Danışmanlık, Uzlaştırmacılık, Rehberlik, Farkındalık, Savunuculuk, Standardizasyon ve Kamuoyu oluşturma çalışmaları yapmaktır. MEYAD kurulduğu günden itibaren MOBBİNG temelinde çalışma hayatı, ülkemizdeki çalışma ilişkileri ve MOBBİNG konusunda profesyonel çalışmalar yapmaktadır. Ülkemizin 2023 ve 2071 hedeflerine inanmakta ve bu hedefler için çaba sarf etmektedir.

Temel amacımız, çalışanlara farkındalık ve bilinçlendirmede bulunarak; çalışan bireyin sağlığını korumak, işletme/kurumların verimliliğini arttırmak, aile saadetlerini koruyarak toplumsal barış ile ülke ekonomisine katkı yapmaktır. Huzurlu ve insana yakışır işyerleri ile üretimde verimliliği ve kaliteyi arttırmayı hedeflemekteyiz. Ana kriterimiz; insan haklarının korunması ve bilincinin geliştirilmesi, her ortam ve şartta Ülkemizin çıkarlarının korunmasıdır.

Bilimsel olarak Mobbing, çalışma ortamındaki huzuru bozarak; çalışanlar, yöneticiler ve bunların ailelerini olumsuz etkilemekte, verimlilik kayıplarına yol açmakta, dolayısıyla Ülke ekonomisine de ciddi zararlar vermektedir.

Mobbing; İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünüdür. (Komisyon, İ.P.T.B.Rehberi,ÇASGEM Yayınları, 2013, İ.AKGÜN, Çalışma Hayatının Vebası Mobbing, Yol İş Yayınları,2015).

Üzerinde pek durulmayan bir konu olan Mobbingin özellikle dolaylı etki/zarar verdiği aileye yaptığı tahribatları anlatırken “Mobbinge maruz kalan birey kimi zaman öfkesini daha güçsüz bulduğu eşinden ya da çocuklarından çıkarmaya kalkışarak şiddet uygulamaktadır. Kişilik yapısına ve mağduriyet durumuna göre değişkenlik göstermekle birlikte cinnet ve intiharlara kadar gidebilen bir etkiden söz etmekteyiz. Tüm bunlar ailede huzursuzluk, mutsuzluk, asabiyet, ilgisizlik, yaşamayı istememe durumu, sürekli kendisine yapılanları anlatma isteği oluşabilmektedir. Tüm bu etkenler ailede mutsuzluk ve kimi zaman aile parçalanmalarına kadar da gidebilmektedir.

Bilimsel ve Teknik bir dernek olan MEYAD, “Vatan, Millet, Bayrak ve Değerlerimizle” barışık olma ilkesinden başka bir kriter aranmadan mücadele edilecek bir alan oluşturmaya çalışmaktadır. MEYAD Yönetim Kurulu çok yoğun bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. “Çalışma Hayatına Katkı İçin Çalışıyoruz” sloganı ile hareket eden MEYAD ın kapıları herkese ve her kesime sonuna kadar açıktır.

MEYAD; “Kul Hakkı” olarak da ifade ettiğimiz Mobbing olgusunu, iş yaşantısından tamamen uzaklaştırmayı ve bu konuda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda Yönetim Kurulu Başkanı İsmail AKGÜN tarafından Ülkemizin hemen her bölgesinde Kamu ve Özel kuruluşlarda eğitimler verilmiş, yayınlar yapılmış, yazılı ve görsel medyada sayısız haber ve makale yayınlanmıştır. Ayrıca, ülkemizde ilk defa sendikal örgütler ile Mobbing konusunda danışmanlık protokolleri imzalanmıştır.

MEYAD’ın Genel Merkezi Ankara’da olup, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla MEYAD AKADEMİ birimi oluşturulmuştur. Bu birimin faaliyetleri Yönetim Kurulu üyelerimiz Hasan KAYA ve Suat BAĞCI tarafından yürütülmektedir. Eğitim programı çalışma hayatını ilgilendiren tüm konularda 22 EYLÜL 2018 Cumartesi günü saat 16.00-18.00 arasında başlayıp, 29 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecektir. Yüksek yargı olan Yargıtay, Danıştay, rektör, akademisyen, bürokrat, sendikacı ve uzmanlardan oluşan gönüllü eğiticiler ile toplumsal farkındalık ve bilinçlenmeye önemli katkılar yapılmaktadır.  . MEYAD AKADEMİ CUMARTESİ BULUŞMALARI Ankara’da 15 günde bir, İstanbul, İzmir ve Antalya’da ise ayda bir olarak sosyal sorumluluk kapsamında, interaktif bir ortamda, kamuya açık ve ücretsiz olarak yapılmaktadır.

MEYAD İSTANBUL yönetimi olarak STK’lardaki sıkıntılara aldırış etmeden büyük fedakârlıklarla bu organizasyonları hazırlamaktadırlar.  13 EKİM 2018 (bugün) tarihinde yapılmış olan eğitimin açılış konuşmasını MEYAD İstanbul  temsilcisi Vildan OKUTUCU hanımefendi yaptı. Bunu müteakip MEYAD AKADEMİ koordinatörü Hasan KAYA MEYAD ve MEYAD AKADEMİ faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Devamında ise MEYAD  Başkanı İsmail AKGÜN tarafından Mobbing Eğitimi verildi. Bu eğitimde, Mobbing nedir? Ne değildir?, Mobbing Süreçleri Ve Nedenleri, Mobbingin Türleri, Mobbing davranışları, Mobbingin etkileri, Mücadele yöntemleri, Yasal haklar ana konu başlıkları işlenmiştir. aynı eğitim programında İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Sn. Doç. Dr. Elif Haykır HOBİKOĞLU tarafından Sanal / Teknolojik Mobbing konusu anlatılmıştır.

MEYAD AKADEMİ eğitimlerimize dileyen tüm vatandaşlarımız, özellikle işveren, yönetici ve her kademedeki çalışanları her zaman bekliyoruz.  Bizimle birlikte bu ulvi faaliyetlerde yer almak isteyen herkesi davet ettiğimizi belirtirken sesimizi duyuran çok kıymetli basın mensuplarına ve salonunu bize veren Sn. Ahmet Özdemir beyefendiye de şükranlarımızı sunarız.

Scroll to Top