Mobbing Ne Değildir ?

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”1_4″][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″][et_pb_blurb admin_label=”Ýlan” global_module=”624″ url_new_window=”off” use_icon=”on” font_icon=”%%44%%” icon_color=”#57ccc4″ use_circle=”on” circle_color=”#ffffff” use_circle_border=”on” circle_border_color=”#57ccc4″ icon_placement=”top” animation=”top” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_icon_font_size=”off” header_font_size=”18″ body_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” saved_tabs=”all”]

MOBBING NE DEĞİLDİR ?

Mobbing olarak değerlendirilmeyen durumlar, Mobbing ile karıştırılan kavramlar.

[/et_pb_blurb][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Metin” background_layout=”light” text_orientation=”left” text_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

MOBBİNG OLARAK DEĞERLENDİRİLMEYEN DURUMLAR

İşyerlerinde psikolojik taciz olgusu bazı durumlarda psikolojik taciz sayılamayacak diğer birtakım olumsuz davranışlarla karıştırılabilmektedir. Bunların başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Farklı hukuki nitelik ve sonuçlar içerdiğinden fiziksel şiddet, cinsel taciz ve/veya hakaret niteliğindeki davranışlar,
  • Geçici, tek seferlik ya da birden çok tekrarlansa bile strese ve doğal iş yoğunluğuna bağlanabilecek, süreklilik arz etmeyen olumsuz tutum, davranış, tartışma ve çekişmeler,
  • İşyeri dışında gerçekleşen tutum ve davranışlar ile benzeri uyuşmazlıklar. (Komisyon, 2013, s. 9,Çalışma Hayatının Vebası : Mobbing, İsmail Akgün, Öz Ağaç-İş Yayınları, 2016, S. 40 )

MOBBİNGLE KARIŞTIRILAN BAZI KAVRAMLAR

  1. İşyerlerinde psikolojik taciz, bazen farklı amaçlarla kullanılmakta, bazen de farklı kavramlarla benzerlik göstermektedir. Gerek işveren, gerekse çalışan tarafından kötü niyetli kullanıma açık olan işyerlerinde psikolojik taciz, çok yönlü değerlendirilmesi gereken bir durumdur.
  2. İşyerlerinde psikolojik tacizi oluşturan her bir eylemin, esasen günlük ilişki, sorun ya da çatışmaların sonucu olarak ortaya çıkabildiği dikkate alındığında, işyerlerinde psikolojik taciz eylemleri ile günlük iletişim sorunlarının ya da benzer olumsuz ilişkilerin birbiriyle sıkça benzerlik taşıdığı görülebilmektedir.
  3. Bazı olaylarda kişinin bireysel özellikleri, aile ve sosyal yaşamının iş yaşamına etkileri baskın hale gelmekte, özellikle hassasiyet taşıyan bireyler açısından işyerinde karşılaşılan her olumsuz durum, davranış ya da sürecin kendisine yöneltilmiş bir psikolojik taciz olduğu iddia edilebilmektedir.
  4. Bireyin kendi hata ya da kusurlarının gündeme geldiği bazı durumlarda ise psikolojik taciz iddiası bir çeşit “savunma aracı” olarak kullanılabilmektedir.
  5. Psikolojik taciz olaylarının bazıları ise, bir işyeri/işveren politikası olarak karşımıza çıkabilmektedir. İş sözleşmesinin işveren tarafından feshi halinde ortaya çıkacak maliyetlerden kurtulmak isteyen kimi işverenler, çalışanı psikolojik yönden yıpratarak kendi isteği ile işten ayrılmasını sağlama yolunu tercih edebilmektedir.
  6. Bu çerçevede “işyerinde psikolojik taciz”le sıkça karıştırılan işyerinde çatışma, işyerinde şiddet, işyerinde kabalık, işyerinde cinsel taciz gibi bazı olguların açıklanması gerekmektedir.

ÇATIŞMA: Fizyolojik ve sosyo-psikolojik ihtiyaçların tatminine engel olan sıkıntıların meydana getirdiği gerginlik halleridir. Mobbing değildir. Ancak müdahele edilmez ise, mobbing’i başlatan faktörlerdendir.

ŞİDDET: Çalışanların güvenliğini ya da sağlığını açık ya da dolaylı olarak   tehdit     eden fiziksel ve psikolojik saldırıların yöneltilmesidir.

Ağır suç oluşturan davranışları da kapsar, Tek bir davranış şeklinde   yöneltilebilir, dış müşterilerin yönelttiği davranışları da kapsar. TCK göre suçtur.

CİNSEL TACİZ: İstenilmeyen her türlü cinsel nitelikte söz ya da fiziksel   temas içeren utandırıcı ve saldırgan bir ortam yaratan davranıştır.

üBir kez olması suç teşkil eder.
üElde etme/ yakınlaştırma amaçlıdır.
üTüm dünyada hukuksal düzenlemeleri mevcuttur.

 

TCK ya göre suçtur. Elde etme gerçekleşmez ise mobbinge dönüşebilir. (Çalışma Hayatının Vebası : Mobbing, İsmail Akgün, Öz Ağaç-İş Yayınları, 2016, S. 40 )

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Scroll to Top