Mobbing’de Yaralar – Misafir Kalem Mustafa Işıldak

MOBBİNG DE YARALAR…

Son yıllarda özellikle çalışma hayatında ortaya çıkan kelimelerden biri de mobbing.

Türk Dil Kurumunca mobbing için üretilen “bezdiri”nin dilimize yerleşip yerleşmeyeceği belli değil ise de sorununun devam edeceğinin belli olduğunu söyleyebiliriz.

Psikolojik şiddet, baskı, taciz, rahatsız etme ve sıkıntı verme anlamlarını da barındıran bu sorunla ilgili “Çalışma hayatının vebası mobbing” adlı kitabı okudum. Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü iken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Merkezi uzmanı olarak atanan ve bu konuda yüksek lisans yapan İsmail AKGÜN’ün kaleme aldığı eserin, konusunda “iddialı” eserlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda Mobbing Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı da olan ve bilhassa sendika ve işverenlerin talebi halinde seminer ve konferanslar vermek üzere il il dolaşan yazar Akgün’ün mobbingi; tarihsel süreç, unsurları, karıştırılan kavramlar, türleri, kapsamı, faktörler, davranışlar, aşamalar, uygulayanların genel özellikleri, uygulama yöntemleri, etkileri, tanıklar, parametreler, istatistiki veriler, mücadele yöntemleri, hukuki mevzuat, hak arama yolları, eğitimi ve bazı ülkelerdeki uygulama biçimleri alt başlıkları halinde ayrıntılı olarak incelediğini gördüm.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Güneş OKUYUCU ERGÜN’ün, 2014-2015 eğitim öğretim yılı Ceza Hukuku (Özel Hükümler) dersinde “kasten yaralama” suçu ile ilgili bir öğrencinin 1. dönem 14. hafta notlarında “Kişiye sürekli mobbing yapılıyor ve ruh sağlığı bozuluyor ise bu da yaralama olabilir. Mobbing bizim hukuk sistemimizde cezalandırılmamaktadır. Fakat mobbing oluşturan davranışlar başka sonuçlara ve bazı suçların tanımına giren fiillere neden olmuş ise o suçlardan ötürü fail cezalandırılabilir. Örneğin mobbing oluşturan davranış hakarete vücut verebilir, yaralamaya neden olabilir, görevi kötüye kullanma suçunu oluşturabilir. Somut olayın koşullarına göre değerlendirmek gerekir.” görüşünü ifade etmektedir. O halde mobbing uygulayan kimse için, Türk Ceza Kanununun 86’ncı maddesindeki “Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmünün de uygulanabilirliği gündeme gelecektir. Çünkü sağlık kavramının, sadece vücudun fiziki sağlığını değil, ruhsal sağlığını da kapsadığı kuşkusuzdur.

Mobbing uygulayan failler hakkında olayın koşullarına göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanabilecek maddelerini sayan yazar AKGÜN’ün, söz konusu 86’ıncı maddeyi de, kitabının sonraki baskısında ekleyebileceğini ve benzer yollarla konuyu daha da geliştirebileceğini umuyorum.

Mustafa IŞILDAK
Gazeteci/Hukukçu/Yazar

1954 Adıyaman doğumlu. 30 yıllık emlak danışmanlığının yanı sıra aynı zamanda 16 yıldır yerel gazete köşe yazarlığı yapıyor. İlk kez dönüşümlü başkanlık sistemini tüzüğüne koyan Adıyaman Sivil Toplumu Destekleme Derneğinin Kurucu Başkanı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi. Emekli, evli 4 çocuklu

Scroll to Top