OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 19/11/2022 tarihinde, saat:13:00-16.00 saatleri arasında; Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesine ait Sakarya Mah. Ev Kadını Sok No:17 Altındağ /Ankara adresinde, aşağıda yazılı gündemle, çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise ikinci toplantı 26/11/2022 tarihinde aynı yer, saat ve gündem ile yapılacaktır.

Genel kurul üyelerimize (tüm üyelerimize) önemle duyurulur.

Genel Kurul Gündemi

  • Açılış ve yoklama
  • Divan heyeti seçimi
  • Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
  • Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrası.
  • Bilânço, gelir ve gider hesaplarının müzakeresi.
  • Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçesinin görüşülmesi.
  • Dernek organlarının seçimi
  • Dilek ve temenniler
  • Kapanış

 

Genel kurul toplantısını üyelere duyurmak için www.mobbingdernegi.org.tr kurumsal web adresinden yayınlanmasına, bu işlemler için başkana yetki verilmesine,08.10.2022 tarih ve 88 (seksensekiz) sayılı karar ile oybirliğiyle işbu karar alınmıştır.

Scroll to Top