OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

MOBBİNG EĞİTİM YARDIM ARAŞTIRMA DERNEĞİ (MEYAD)

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

Derneğimizin olağanüstü genel kurul toplantısı 21/06/2019 tarihinde, saat:18:00-20.00 saatleri arasında, dernek merkezi olan; Maltepe Mh. Yayla Sk. Aydınlar Apt. 4/8 Çankaya / ANKARA adresinde, aşağıda yazılı gündemle, çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise ikinci toplantı 30/06/2019 tarihinde aynı yer, saat ve gündem ile yapılacaktır.

Genel kurul üyelerimize (tüm üyelerimize) önemle duyurulur.

Genel Kurul Gündemi

  • Açılış ve yoklama
  • Divan heyeti seçimi
  • Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
  • Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrası.
  • Bilânço, gelir ve gider hesaplarının müzakeresi.
  • Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçesinin görüşülmesi.
  • Dernek organlarının seçimi
  • Tahmini Bütçenin Görüşülmesi
  • Dilek ve temenniler
  • Kapanış

 

Genel kurul toplantısını üyelere duyurmak için www.mobbingdernegi.org.tr kurumsal web adresinden yayınlanmasına, bu işlemler için başkana yetki verilmesine, 07.06.2019 tarih ve 59 (ellidokuz) sayılı karar ile oybirliği ile işbu karar alınmıştır.

Scroll to Top