Ayrıcılıkla Mücadele İstişare Komisyonu

Derneğimiz Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) “Ayrımcılıkla Mücadele İstişare Komisyonu Üyesi” olarak düzenlenen çalıştaya katıldı.