Uluslararası Şiddet Kongresi Tokat’ta Gerçekleştirildi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD) işbirliğiyle 11-13 Ekim 2021 tarihlerinde “1.Uluslararası Şiddet ve Şiddeti Önleme Kongresi” başarıyla gerçekleştirildi. Kongreye
Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikası Kurulu Üyesi Prof Dr Ahmet Cevat Acar, Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof Dr Vedat Işıkhan, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Danıştay Üyesi Muharrem Özkaya, Makedonya E Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat Salihi, Makedonya Vizyon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mensur Nurettin, MEYAD Genel Başkanı İsmail Akgün, Kongre Başkanı ve MEYAD Genel Başkan Vekili Prof Dr Nermin Gürhan, Genel Sekreter Dr. Fatih Seyran, Yönetim Kurulu Üyesi Zahide Çakır, MEYAD Denetleme Kurulu Başkanı Prof Dr. Fazlı Erdoğan katıldı. Rusya, Letonya, Sırbistan, Kosova, Romanya, Bosna Hersek, İsrail ve Japonya’dan kongreye katılan akademisyenler ise yaptıkları sunumlarıyla bilimsel programa katkı sağladılar. Yurt içinden de pek çok akademisyen şiddet ve türleri ile ilgili tebliğlerini yüz yüze sundular.
Şiddetin insan başta olmak üzere hayvan ve canlıların hiçbirine yapılmaması, savaşların felaketlere sebebiyet verdiği üzerinde genişçe duruldu. Kongrede altı panel ve dört konferansın yanı sıra otuza yakın sözel bildiri sunuldu. Program gala yemeği ve Tokat kültür gezisi ile sona erdi. Destek ve emekleriyle katkı ve katılım sağlayan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Scroll to Top